Forum logo

Lotgenotengroepen

Schrijf je in

Forum logo

Forum naasten

Bezoek het forum

Mail logo

Bereik Stop it Now! ook via mail. Stuur een bericht naar vragen@stopitnow.be en wij helpen je graag verder.

FAQ

Waarom is dit gebeurd? Ben ik anoniem? Waar kan ik terecht? De antwoorden op deze vragen en nog meer vind je hieronder in een handig overzicht met veelgestelde vragen.

Je hoeft je identiteit niet kenbaar te maken wanneer je contact hebt met Stop it Now! Je hoeft geen naam te geven en je kan een schuilnaam gebruiken wanneer je dit wil. Je hoeft ook geen adres of andere persoonsgegevens te geven. Je kan wel de regio vermelden waar je verblijft, zo kan Stop it Now! - wanneer je dit zou wensen - beter op zoek gaan naar de meest gepaste hulp.

Stop it Now! is vertrouwelijk. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim. Wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is, kan Stop it Now! daarvan melding maken aan de bevoegde autoriteiten.

Kom te weten hoe Stop it Now! werkt >

Het beroepsgeheim zorgt ervoor dat hulpverleners verplicht zijn alle verkregen informatie in hun beroep geheim te houden. Een hulpverlener mag relevante informatie wel delen met collega’s in functie van de hulpverlening, volgens het gedeeld beroepsgeheim.

Enkel wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in gevaar is, kan informatie overgemaakt worden aan de bevoegde instanties. Dit kan alleen wanneer er sprake is van de noodtoestand waarbij jijzelf of iemand anders in direct gevaar is, of als er een aantoonbaar risico is dat de integriteit van een minderjarige of kwetsbare persoon in het gedrang komt in de toekomst. Louter voor kennis over feiten uit het verleden kan het beroepsgeheim dus niet worden verbroken. Het beroepsgeheim doorbreken is dus ook het allerlaatste middel nadat alle andere opties zijn overwogen. 

Kom te weten hoe Stop it Now! werkt >

Naaste zijn van iemand die zich zorgen maakt over zijn gevoelens of gedrag naar minderjarigen, kan verschillende gevoelens oproepen zoals schaamte, schuld, boosheid, verdriet,…. Deze gevoelens zijn normaal en iedereen gaat er op een andere manier mee om. Het is belangrijk om je gevoelens te verwerken en deze een plaats te geven. Je kan daarvoor beroep doen op verschillende hulpverleningsdiensten of hulpmiddelen. Je kan contact opnemen met Stop it Now! Vlaanderen voor een doorverwijzing of verdere informatie. 

Zit je op met veel juridische vragen en/of bezorgdheden, neem contact op met het bureau voor juridische bijstand in jouw regio.

Je bent er onlangs achter gekomen dat iemand in je (nabije) omgeving seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. Dit kan veel gevoelens en vragen bij je teweegbrengen. De vraag waarom iemand het zorgwekkend gedrag heeft gesteld is als buitenstaander moeilijk te beantwoorden. We raden je aan om in gesprek te gaan met de persoon. Maar hoe doe je dit precies? Om naasten hierbij te helpen heeft Stop it Now! de handleiding “start het gesprek” en een zelfhulpmodule voor naasten ontwikkeld.

Wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag vaststelt of te weten komt, dan is het belangrijk als naaste na te gaan of er sprake is van gevaar. Bestaat de kans dat men dit gedrag naar het slachtoffer of anderen herhaalt?

Wanneer er sprake is van onmiddellijk gevaar voor andere mensen binnen het gezin of daarbuiten, dan moet de veiligheid van andere mensen kunnen worden gegarandeerd. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende opties mogelijk. Hulpverlening is hierbij de meest gekende oplossing. 

Om te voorkomen dat er nog meer seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gesteld, dien je dus na te gaan of er een gevaar in de toekomst kan zijn. 

Een inschatting van gevaar bespreek je best met andere betrokkenen en hulpverleners die je hierbij kunnen adviseren. Je kan hiervoor anoniem en gratis beroep doen op 1712 of Stop it Now! Vlaanderen

Als naaste voorkomen dat iemand opnieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag stelt, is vaak geen eenvoudige taak. Het is echter belangrijk veiligheid te installeren zodat het gedrag zich niet meer kan voordoen. De veiligheid van kinderen en andere kwetsbaren zijn in dit geval prioriteit. Zo kan er afgesproken worden dat de persoon die aantrekking naar minderjarigen heeft nooit alleen in een ruimte is met een minderjarige. Ook al is dit thuis bij iemands eigen kinderen.

Bespreek je bezorgdheid met die persoon en maak op basis van dit gesprek duidelijke afspraken. Het houden van ellenlange preken over wat niet kan, werkt niet goed. Stel daarom voor hoe je het gedrag wel wenst in het kader van jullie gezin. Zulke gesprekken zijn niet evident en kunnen voor heel wat stress zorgen. Stop it Now! heeft daarom de handleiding “start het gesprek” en een zelfhulpmodule voor naasten ontwikkeld.

Alle seksueel getinte beelden van minderjarigen (onder de 18 jaar) zijn seksuele misbruikbeelden. Er wordt geen onderscheid gemaakt: zowel filmpjes, afbeeldingen, zinnebeelden, foto’s, tekeningen maar ook liederen en teksten zijn strafbaar. Ook virtuele beelden - of beelden waar geen echte minderjarigen op worden afgebeeld - zijn dus strafbaar.

beelden van seksueel misbruik van minderjarigen omvangt alle beelden waarin minderjarigen worden afgebeeld in of deelnemen aan seksuele handelingen, of alle afbeeldingen waar kinderen of hun geslachtsorganen worden afgebeeld met een seksuele betekenis.

Hoewel er tot voor kort in de strafwet werd gesproken over kinderporno, verkiest Stop it Now! te spreken over 'misbruikbeelden van minderjarigen'. Porno heeft immers als doel seksuele opwinding en genot te bekomenen is niet illegaal. Kinderporno is per definitie misbruik en is wel illegaal. Kinderporno onderschrijft volgens Stop it Now! dan ook niet de ernst van het probleem. In het nieuw seksueel strafrecht (2022) zijn ze hierin gevolgd. Er wordt dan ook niet meer gesproken over kinderporno maar over beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Ontdek wie Stop it Now! helpt >

Naasten van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zitten vaak ook met een bezorgdheid naar het slachtoffer toe. Hoe gaat het met die persoon? Wat betekent het mometeel voor het slachtoffer? Welke gevolgen ervaart die persoon? 

Geconfronteerd worden met mogelijke gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het slachtoffer kan overweldigend zijn. Het kan pijnlijk zijn te ervaren welke schade er mogelijk is aangericht. Toch kan dit je sterken om je naaste te ondersteunen in het voorkomen van herval.

Het slachtoffer van het seksueel grensoverschrijdend gedrag kan door toedoen van de gebeurtenissen een aantal veranderingen in het leven ervaren. De gevolgen kunnen zowel op korte als op lange termijn optreden en zijn van uiteenlopende aard (psychisch, emotioneel, financieel, seksueel, etc). Elk slachtoffer heeft een eigen beleving en gaat op een andere manier om met wat er is gebeurd.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn een aantal veel voorkomende en mogelijke gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Via de volgende link kan jemeer informatie vergaren over gevolgen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag: https://www.ikmeldhet.nl/seksueel-misbruik-gevolgen/?cn-reloaded=1 .

Slachtoffers hebben recht op erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan, maar ook ondersteuning.  

Is het slachtoffer is iemand in je nabije omgeving? Indien je zowel bekend bent met het slachtoffer als de pleger, kan dit verschillende, tegenstrijdige gevoelens teweeg brengen en de situatie complexer maken. Hierdoor is het soms moeilijk om op een gepaste manier te reageren tegenover beide partijen. Hoe je het best met het slachtoffer omgaat, lees je hier.

Als je nog meer informatie wenst rond dit thema of nood hebt aan advies, kan je steeds terecht bij PUNT. vzw. Dit een advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Seksueel gedrag met een minderjarige die nog niet kan instemmen met seksuele activiteiten is altijd seksueel misbruik. Na de seksuele meerderjarigheid kan er nog steeds sprake zijn van seksueel misbruik: bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een gezagsrelatie, een machtsrelatie of autoriteit. Ook wanneer er geen rekening gehouden wordt met één of meer kenmerken van een gezonde seksualiteitsbeleving: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, zelfrespect en seksualiteit die is aangepast aan de context en de ontwikkelingsfase, kan er sprake zijn van misbruik.

Lees meer over de hulp die Stop it Now! biedt >

Surf naar de website van Sensoa voor meer info >

Pedofilie is een seksuele voorkeur waar volgens internationaal onderzoek ongeveer 1% van de mannelijke bevolking mee leeft. Over vrouwelijke pedofielen is veel minder bekend. Specialisten en onderzoekers gaan er van uit dat de meerderheid van de pedofielen in België, mannen zijn.

Een pedofiel is een volwassen persoon die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertonen (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, ...). Hierbij wordt vaak uitgegaan van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Sommigen voelen zich alleen aangetrokken tot kinderen, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot zowel volwassenen als kinderen. Pedofilie valt volgens het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen onder de parafilieën, seksuele voorkeuren die afwijken van de heersende norm*.

Pedofilie wordt vaak verward met pedoseksualiteit; seksueel gedrag met betrekking tot kinderen. Pedofilie als seksuele voorkeur is niet strafbaar, het verrichten van pedoseksuele handelingen met minderjarigen wel.

*DSM 5 is het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen.

Lees meer over het onderscheid met efebofilie >

Ontdek wie Stop it Now! helpt >

Niet elk pedoseksueel gedrag of kindermisbruik gebeurt door iemand met pedofiele gevoelens. Soms wordt er ook seksueel gedrag gesteld wanneer men zich niet aangetrokken voelt tot kinderen. Het is zeer goed mogelijk dat plegers van seksueel kindermisbruik andere motieven hebben dan een seksuele voorkeur. Op de gerechtelijke gevolgen van iemands handelen, heeft dit geen invloed, op de eventuele therapeutische benadering echter wel.

Er is een groot verschil tussen het ervaren van een pedofiele voorkeur en het effectief stellen van pedoseksueel misbruik. Het merendeel van de mannen die pedofiele gevoelens ervaren, willen nooit strafbare feiten plegen. Het is zeer goed mogelijk dat mensen met een pedofiele voorkeur nooit misbruik plegen, omdat zij kinderen geen schade willen berokkenen. Gedrag en fantasieën hoeven dus niet samen te vallen.

Er zijn mensen met pedofiele gevoelens die deze weten te beheersen en nooit feiten plegen. Het accepteren pedofiel te zijn en het leren goed en veilig om te gaan met deze gevoelens is ingewikkeld en kan erg zwaar zijn. Hierover praten kan ondersteuning bieden. Ook behandeling kan helpen bij het goed en veilig leren omgaan met deze gevoelens.

Lees meer over de hulp die Stop it Now! biedt >

Pedofilie is een seksuele voorkeur waarbij biologische, psychologische en sociologische factoren een rol kunnen spelen. Het is geen genetische ziekte maar een gevoel waar allerlei factoren op kunnen inspelen. De oorzaak verschilt van persoon tot persoon en is niet altijd even duidelijk. Ook in de wetenschappelijke literatuur is er nog geen algemene theorie die pedofilie voor iedereen kan verklaren. Pedofilie wordt door pedofielen zelf vaak ervaren als een geaardheid.

Pedoseksueel misbruik is het stellen van seksueel gedrag met een minderjarige die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertoont (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, ...). Hierbij wordt vaak uitgegaan van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Pedoseksueel misbruik is altijd strafbaar, net als het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen.

Niet ieder pedoseksueel misbruik vindt plaats o.w.v. een pedofiele voorkeur. Soms wordt er ook seksueel gedrag gesteld wanneer men zich niet specifiek aangetrokken voelt tot kinderen. Andere factoren spelen daarbij een rol.

Stop it Now! spreekt liever over kindermisbruik om verwarring met pedofiele gevoelens te vermijden.

Lees meer over het onderscheid met efeboseksueel misbruik >

Pedofilie valt niet te genezen, maar hulp kan helpen om te leren omgaan met de pedofiele voorkeur. Het besef dat er pedofiele gevoelens zijn is al een hele stap, nadien kan met behulp van een vertrouwenspersoon of de hulpverlening op zoek worden gegaan naar hoe het verder kan. De last van het ervaren van deze seksuele gevoelens wordt dikwijls onderschat. Mensen met een pedofiele voorkeur weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun probleem. Stop it Now! biedt voor hen ondersteuning en advies. Door ondersteuning van mensen met een pedofiele voorkeur kan ook indirect pedoseksueel misbruik worden voorkomen.

Lees meer over de hulp die Stop it Now! biedt >

Efebofilie is de seksuele voorkeur van een volwassene voor een minderjarige die reeds secundaire geslachtskenmerken vertoont - hierbij wordt vaak uitgegaan van kinderen vanaf 13 jaar - maar nog niet kan instemmen met seksuele activiteiten. Secundaire geslachtskenmerken zijn lichamelijke kenmerken die zich pas ontwikkelen in de puberteit, zoals een verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, … In België is de minimumleeftijd voor het instemmen tot het stellen of ondergaan van seksuele activiteiten met een volwassene 16 jaar.

Sommigen voelen zich alleen aangetrokken tot minderjarigen, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot zowel volwassenen als minderjarigen. Pedofilie en efebofilie kunnen ook samengaan.

Lees meer over het onderscheid met pedofilie >

Efeboseksueel misbruik is het stellen van seksueel gedrag met een minderjarige die wel al secundaire geslachtskenmerken vertoont (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, ...) maar nog niet kan instemmen met seksuele activiteiten. In België is de minimumleeftijd voor het instemmen tot het stellen of ondergaan van seksuele gedragingen met volwassenen 16 jaar. Efeboseksueel misbruik is altijd strafbaar, ook het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen is strafbaar.

Niet ieder efeboseksueel misbruik gebeurt door iemand met een efebofiele voorkeur. Soms wordt er ook seksueel gedrag gesteld wanneer men zich niet specifiek aangetrokken voelt tot minderjarigen. Andere factoren spelen daarbij een rol.

Stop it Now! spreekt liever over kindermisbruik om verwarring met efebofiele te vermijden.

Lees meer over het onderscheid met pedoseksueel misbruik >

Een efebofiel is een volwassen persoon met seksuele gevoelens voor minderjarigen die reeds secundaire geslachtskenmerken vertonen. Vaak wordt hier uitgegaan van de leeftijd van 13 jaar.

Onder efeboseksualiteit worden seksuele gedragingen met betrekking tot kinderen boven de 13 jaar verstaan, die nog geen seksuele handelingen mogen stellen. Het verschil zit dus in het wel of niet handelen naar deze seksuele interesse ten aanzien van minderjarigen.

Efeboseksualiteit is geen synoniem voor efebofilie. Daarnaast kan het niet altijd gelijkgesteld worden aan seksueel kindermisbruik. Onder efeboseksualiteit valt o.a. ook het seksueel fantaseren over een kind ouder dan 13 jaar, wat niet per definitie strafbaar is. Een seksueel kindermisbruiker is een persoon die seksuele handelingen verricht met kinderen die nog niet kunnen instemmen met seksuele activiteiten, of een persoon die seksuele misbruikbeelden van kinderen bekijkt. Dit is altijd strafbaar.

Efebofilie wordt vaak verward met efeboseksueel misbruik. Het ervaren van efebofiele gevoelens is niet strafbaar, het verrichten van efeboseksuele handelingen met minderjarigen wel.

Seksuele handelingen als volwassene met iemand die nog geen 16 jaar oud is, zijn altijd strafbaar. Zelfs wanneer de jongere ermee instemt en wanneer er geen dwang is gebruikt. Wie jonger is dan 16 kan immers volgens de wet geen toestemming geven tot seksuele handelingen. Er is één uitzondering op de seksuele meerderjarigheid. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan je wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan 3 jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. Boven de 16 jaar kan een jongere in bepaalde gevallen instemmen met seksuele gedragingen wanneer de minderjarige geen familie of inwonende is. Het seksueel gedrag moet dan wel met toestemming zijn, vrijwillig, gelijkwaardig, met zelfrespect, in de juiste ontwikkelingsfase en in een juiste context plaatsvinden.

Surf naar de website van Sensoa voor meer info >

In België is de minimumleeftijd voor het instemmen tot het stellen of ondergaan van seksuele gedragingen 16 jaar. Er is één uitzondering op de seksuele meerderjarigheid. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan je wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan 3 jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De seksuele meerderjarigheid vanaf 16 jaar is bovendien niet absoluut. De toestemming kan ook bij iemand die ouder is dan zestien jaar in twijfel worden getrokken, zeker wanneer het gaat over seksualiteit tussen een meerderjarige en een minderjarige en er sprake is van een gezagsrelatie, een machtsrelatie of autoriteit. Voor het instemmen met seksueel contact met familieleden of inwonende personen, moet de jongere 18 jaar zijn. Voor het instemmen met het aanmaken en verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal moet een minderjarige ook 18 jaar zijn.

Seksueel kindermisbruik is een wereldwijd probleem. Naar schatting krijgt 1 op 5 kinderen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 1 op 10 meisjes en 1 op 20 jongens zou zich onder de leeftijd van 18 jaar seksueel misbruik kunnen herinneren. Misbruik moet voorkomen worden want de gevolgen voor slachtoffers zijn erg groot. Preventie is daarom heel belangrijk.

Een pedofiel is een volwassen persoon met seksuele gevoelens voor kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertonen (verlaging stem, haargroei, borstontwikkeling,...). Hierbij wordt vaak uitgegaan van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar.

Onder pedoseksualiteit worden seksuele gedragingen met betrekking tot kinderen onder de 13 jaar verstaan. Het verschil zit dus in het wel of niet handelen naar deze seksuele interesse ten aanzien van minderjarigen. Pedoseksualiteit is geen synoniem voor pedofilie. Daarnaast kan het niet altijd gelijkgesteld worden aan pedoseksueel misbruik. Onder pedoseksualiteit valt o.a. ook het seksueel fantaseren over een kind jonger dan 13 jaar, wat niet per definitie strafbaar is. Een pedoseksueel misbruiker is een persoon die seksuele handelingen verricht met kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertonen, of een persoon die seksuele misbruikbeelden van kinderen bekijkt. Dit is altijd strafbaar.

Pedofilie wordt vaak verward met pedoseksueel misbruik. Het ervaren van pedofiele gevoelens is niet strafbaar, het verrichten van pedoseksuele handelingen met minderjarigen wel.

Sluit deze website