Forum logo

Lotgenotengroepen

Schrijf je in

Forum logo

Forum naasten

Bezoek het forum

Mail logo

Bereik Stop it Now! ook via mail. Stuur een bericht naar vragen@stopitnow.be en wij helpen je graag verder.

Voor wie
en waarom

Stop it Now! is er voor iedereen uit de omgeving van iemand die pedofiele gevoelens ervaart of zich zorgen maakt over seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. Verder staat Stop it Now! Vlaanderen voor de preventie van seksueel kindermisbruik maar ook voor de sensibilisering en ondersteuning van naasten.

Wie kan er bij ons terecht?

We richten ons op alle naasten van personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, maar ook even goed op naasten die zelf bezorgd zijn over de seksuele gevoelens of het gedrag van iemand naar minderjarigen. Dit kan gaan over een partner, ouder, kind, familie, collega, vriend(in) of iemand anders uit jouw directe omgeving. Het is een moeilijk thema waarover nog steeds veel taboe bestaat en weinig ruimte is om over te praten. Desondanks is het belangrijk om met jouw eigen vragen en bezorgdheden ergens terecht te kunnen, want ook jij gaat door een rollercoaster van emoties. Via deze website willen we jou als naaste ondersteunen, perspectief bieden en eventueel een antwoord geven op vragen die hiermee gepaard gaan.

Waarom?

Stop it Now! Vlaanderen is een preventieproject voor kindermisbruik, waarbij naasten en de omgeving van personen die seksuele gevoelens en gedrag ten aan zien van minderjarigen hebben een belangrijke rol spelen. Het bespreekbaar maken van deze zaken is bijgevolg ook erg belangrijk op vlak van preventie, maar ook ondersteuning bij dit hele proces vormt een deel van onze taak. 

Onze doelen

  • Stop it Now! wil (nieuw) seksueel misbruik voorkomen door hulp te bieden aan mensen die (dreigen) een grens over (te) gaan en hun naasten. 
  • Stop it Now! biedt ondersteuning aan personen met pedofiele gevoelens en hun naasten.
  • Door te luisteren, te informeren en te adviseren wil Stop it Now! de stap naar eventuele hulpverlening verkleinen.
  • Stop it Now! zet zich ook in om het thema correct en genuanceerd bespreekbaar te maken o.a. door het belang van preventie te benadrukken, correct te informeren over pedofilie en seksueel kindermisbruik.

Meer informatie over seksueel kindermisbruik en pedofilie

Onze dienstverlening

Wij bieden ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over de seksuele gevoelens of het gedrag van iemand in zijn/haar omgeving (familie, vrienden, collega’s, …).

Vaak is het voor naasten erg schrikken wanneer ze ontdekken dat iemand met seksuele gevoelens worstelt of wanneer bijvoorbeeld ontdekt wordt dat men kijkt naar misbruikbeelden van minderjarigen. Vaak weet de omgeving niet bij wie ze terecht kunnen met vragen en bezorgdheden. Je komt op dat moment in een rollercoaster aan emoties. Stop it Now! luistert en bekijkt samen hoe er geholpen kan worden. Gratis en anoniem.


Hoe kan ik geholpen worden?

  • Laat je ondersteunen en erkennen door lotgenoten in onze lotgenotengroepen.
  • Heb je behoefte aan online contact met lotgenoten? Raadpleeg dan ons forum
  • Kijkt er iemand in jouw omgeving misbruikbeelden van minderjarigen of ben je bezorgd om het kijkgedrag van iemand? Onze zelfhulpmodule kan jou hier stap per stap in begeleiden. 
  • Een gesprek starten met iemand in je omgeving over zaken waarover je bezorgd bent, kan moeilijk zijn. We bieden graag ondersteuning hierbij via onze 'START HET GESPREK' handleiding

Zit je nog met vragen of bezorgheden? Neem contact op met Stop it Now! via telefoon, chat of mail

EROVER PRATEN (START HET GESPREK)

Maak je je zorgen over iemand in jouw directe omgeving?

Het is belangrijk om jouw bezorgdheden te bespreken met de persoon waar je je zorgen over maakt. We willen jou dan ook handvatten aanreiken hoe je dit gesprek kan aanpakken. Wanneer je dit gesprek met iemand aangaat, probeer dit dan in een omgeving te doen die, voor jou en voor degene waarover je je zorgen maakt, veilig aanvoelt. Een doel van dit gesprek kan zijn om meer inzicht te krijgen in de situatie, het gedrag, de onderliggende gevoelens om zo eventueel op zoek te gaan naar gepaste hulp. Hierbij is het belangrijk niet meteen te veroordelen, ook al kan dit een eerste reflex zijn en is dat niet gemakkelijk. Probeer steeds uitnodigende vragen te stellen en te luisteren zodat de andere het gevoel krijgt dat het oké is om er iets over te vertellen.

Om jou hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, hebben we een “start het gesprek” handleiding ontwikkeld waarin je informatie vindt over hoe je zo’n gesprek op een veilige manier kan voorbereiden en uitvoeren.

Sluit deze website