Forum logo

Lotgenotengroepen

Schrijf je in

Forum logo

Forum naasten

Bezoek het forum

Mail logo

Bereik Stop it Now! ook via mail. Stuur een bericht naar vragen@stopitnow.be en wij helpen je graag verder.

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING STOP IT NOW!

Stop it Now! is een initiatief van het Universitair Forensisch Centrum (UFC), dat deel uitmaakt van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)[1] en I.T.E.R. - Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel vzw[2] - een ambulant behandelcentrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Stop it Now! respecteert de nationale en Europese privacywetgeving bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze verklaring lees je hoe we je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Het UFC en I.T.E.R. – CAW Brussel vzw zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om te verwijzen naar het UFC en CAW Brussel vzw.

Wanneer verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je beroep doet op de dienstverlening van Stop it Now! of wanneer je de website van Stop it Now! bezoekt.

Welke persoonsgegevens bewaren we en hoelang, waarvoor en op welke grondslag houden we deze bij?

Alle informatie die je ons tijdens het gesprek toevertrouwt, gebeurt op basis van jouw toestemming.

Wanneer je telefoneert, chat of e-mailt naar Stop it Now! hoef je je identiteit niet kenbaar te maken, je kan gebruik maken van een pseudonaam.

Wanneer je telefoneert naar Stop it Now!, zien en verwerken we je telefoonnummer niet. Daarnaast worden oproepen naar Stop it Now! niet vermeld op je telefoonfactuur.

Als je chat met Stop it Now!, verwerken we het IP-adres en het chatgesprek voor 24 uur, enkel om deze informatie conform het beroepsgeheim over te kunnen maken aan de bevoegde instanties, wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is. We gebruiken tevens een cookie om de chatsessie gedurende vijf minuten open te houden, zodat bij onderbreking van jouw verbinding je niet opnieuw moet beginnen.

Wanneer je mailt naar vragen@stopitnow.be ziet de hulpverlener je e-mailadres als afzender verschijnen. We bewaren e-mails gedurende maximaal 14 dagen om voldoende tijd te voorzien om hulpvragen op te volgen, te verwerken en te beantwoorden. In het geval dat de hulpvraag eenduidig beantwoord is en het e-mailgesprek is beëindigd, verwijderen we je e-mail onmiddellijk. De hoofding van je e-mail verwerken we conform het beroepsgeheim enkel wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is, om deze informatie over te kunnen maken aan de bevoegde instanties.

Daarnaast verwerken we het thema waarover je wil praten en optioneel je pseudonaam, regio, leeftijd en geslacht. We verwerken deze gegevens enkel voor zolang als noodzakelijk is om de resultaten van Stop it Now! in kaart te brengen. In functie van verder onderzoek en evaluatie worden hierna enkel numerieke gegevens verwerkt.

Wanneer je louter de Stop it Now! website bezoekt, houden wij cookies bij om uw surfgedrag op onze website te kunnen verwerken en om de gebruikerservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. Deze cookies worden geplaatst door Google en dienen om statistieken bij te houden hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Alle gegevens via deze cookies worden geanonimiseerd verwerkt. Lees hier ons cookiebeleid. Voor meer informatie over Google Analytics kan u het privacybeleid van Google raadplegen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Wanneer je via de naastenwebsite je inschrijft voor de lotgenotengroepen zal je gevraagd worden om een registratieformulier in te vullen waar enkele persoonlijke gegevens worden bevraagd. Jouw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en versleuteld bijgehouden en zijn niet raadpleegbaar door anderen. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegden. De gegevens worden bijgehouden in functie van de organisatie van de lotgenotengroepen, zolang dit absoluut noodzakelijk. Op deze manier trachten we kwalitatieve ondersteuning te bieden.

Bij het bezoeken van het online forum wordt gevraagd een account aan te maken, aangezien het gaat om een afgesloten forum. Na goedkeuring door een moderator, kan je het forum betreden. Het forum is gratis en alle informatie op het forum wordt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat er geen integratie is met derde partijen voor inhoud, geen gebruik is van integratie met sociale media, geen logs van IP-adressen op serverniveau worden bijgehouden en er wordt ook geen gebruik gemaakt van Google Analytics om het gebruik van de website te monitoren. Er worden wel lokale cookies bijgehouden om een goed functioneren van de website mogelijk te maken. Meer informatie vind je hier.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

We tonen je – indien gewenst – de weg naar de gepaste hulpverlening. Hiervoor delen we je persoonsgegevens niet mee aan anderen, tenzij je dat zelf wilt.

Indien er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is, kunnen we daarvan melding maken aan de bevoegde autoriteiten.

Beroepsgeheim beschermt je gegevens

Het beroepsgeheim zorgt ervoor dat hulpverleners verplicht zijn alle verkregen informatie in hun beroep geheim te houden. Een hulpverlener mag informatie wel delen met collega’s, volgens het gedeeld beroepsgeheim. Enkel wanneer er ernstige vermoedens zijn dat een iemand in de toekomst in gevaar is, kan informatie overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Welke rechten heb je in verband met je privacy?

De privacywetgeving verleent je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Zo heb je het recht om geïnformeerd te zijn over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert je hierover. We staan erop om zeer duidelijk en open te zijn over hoe we met je hulpvraag en je persoonsgegevens aan de slag gaan.

De gesprekken vinden plaats op basis van jouw toestemming. Als je besluit je toestemming in te trekken, stoppen de gesprekken onmiddellijk. Dit doet geen afbreuk aan de verwerking die plaats vond vóór jouw intrekking.

Daarnaast verleent de privacywetgeving je ook het recht op inzage, correctie, gegevenswissing, beperking en overdraagbaarheid. We kunnen je niet altijd op unieke wijze identificeren, daarom is het niet altijd mogelijk om deze rechten met betrekking tot je persoonsgegevens te verlenen. Je mag altijd een verzoek tot uitoefening van deze rechten indienen. Echter gaan we niet altijd aan je verzoeken kunnen voldoen.

Wanneer je vindt dat we je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteren, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming via gdpr@cawbrussel.be en dpo@uza.be.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit(en):


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

We dragen de verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen. Daarmee willen we voorkomen dat deze gegevens verloren gaan, misbruikt worden of voor onbevoegde personen toegankelijk zijn, bekend gemaakt worden, gewijzigd of vernietigd worden.

Daarvoor nemen we verschillende maatregelen:

  • door beperkte toegang te verlenen tot plaatsen waar de gegevens worden opgeslagen (zoals gebouwen en computers) en die toegang op te volgen;
  • door technische hulpmiddelen zoals wachtwoorden en verificatie;
  • door enkel toegang tot noodzakelijke informatie toe te staan;
  • door de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot de medewerkers van Stop it Now! van CAW Brussel vzw en tot de projectcoördinator, werkzaam bij het Universitair Forensisch Centrum, die de gegevens verwerkt voor de evaluatie en kwaliteitsbevordering van het project.

Algemene informatie

Je vindt steeds de meest recente versie van deze privacyverklaring op de website.

Meer informatie over het beroepsgeheim kan je hier terugvinden.

Meer informatie over anonimiteit bij Stop it Now! kan je hier terugvinden.

Voor het uitoefenen van je rechten, bij vragen over de inhoud van deze verklaring of bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met gdpr@cawbrussel.be of dpo@uza.be.


[1] UFC, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
[2] I.T.E.R., Gaucheretstraat, Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel

Sluit deze website